Agenda » Algemene ledenvergadering

maandag 12 februari 2018

Op maandag 12 februari vindt de algemene ledenvergadering weer plaats. Tijdens deze vergadering zullen er een aantal belangrijke punten besproken gaan worden. Zorg daarom dus dat je allemaal aanwezig bent. De vergadering begint om 19.30 uur, wees op tijd.

Hieronder de agenda van de vergadering.

Agenda:
1.   Opening
2.   Notulen ALV 6 februari 2017
3.   Rondvraag
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Verslag penningmeester
6.   Verslag kascommissie
7.   Verkiezing kascommissie
8.   Verslag secretaris
9.   Verslag wedstrijdsecretaresse senioren
10.  Verslag wedstrijdsecretaresse jeugd
11.  Verslag jeugdcommissie
12.  Bespreking bestuursbeleid
13.  Verkiezing bestuur
*  aftredend en herkiesbaar             B Buhrs
*  aftredend en herkiesbaar             Y Drent
*  aftredend en herkiesbaar             H Rave (beëindiging
secretariaat om medische redenen)
*  aftredend en herkiesbaar             J Kuilman ( benoeming tot
nieuwe secretaris)                                                                         14.  Vrijwilligers
15.  Bespreking nevenactiviteiten
16.  Bespreking clubblad/nieuwsbrief
a. Contributie verhoging 1 euro.
17.  Bespreking kantinegebeuren / NL Doet
18.  Opleidingen
19.  Accommodatie
20.  Sluiting
« Bekijk de hele agenda
© Korfbalvereniging WSS, Oude Pekela  |  contactgegevens  |  info@kvwss.nl  |  log in