Nieuws » Jaarverslag 2017

Bestuurssamenstelling:

voorzitter:                                            Peter Wageman

secretaris:                                            Henk Rave

penningmeester:                                Harmjan Wageman

wedstrijdsecretariaat senioren:      Boukje Buhrs

wedstrijdsecretariaat jeugd:            Yvonne Drenth

leden:                                                   Wubbe Heidekamp

Andry Hoving

Wouter Raatjes

Jeroen Kuilman

Zoals al jaren gebruikelijk, heeft het bestuur ook het afgelopen jaar eens per vier tot zes weken vergaderd, afhankelijk van het feit of er veel belangrijke zaken te bespreken waren.
Als nieuwe trainer werd Arthur van der Griend aangetrokken. Helaas moest hij door drukke werkzaamheden de trainersfunctie neerleggen. Gedurende het zaalseizoen werd de training met eigen mensen verzorgd. M.i.v. het tweede deel van het veldseizoen werd Cees Mulder de nieuwe trainer van de selectie, wat helaas door enkele oorzaken maar tot het eind van oktober 2017 heeft geduurd. M.i.v. het zaalseizoen 2017/2018 werden de trainingen met eigen mensen verzorgd. Ingaande het tweede deel van de veldcompetitie 2017/2018 is er “tijdelijk” een nieuwe trainer aangetrokken die de training tot het einde van het lopende seizoen zal verzorgen.

Financiën/Pen R:
De afgelopen periode heeft het bestuur, samen met de commissie Financiën/P en R, zich weer vaak bezig gehouden met de financiën van de vereniging. Door de ook voor dit jaar sterk gestegen kosten, zoals o.a. de bondsbijdragen, gemeentelijke bijdragen, reiskosten en nog vele andere onkosten, wordt het steeds moeilijker de begroting sluitend te krijgen, waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag een voorstel tot contributieverhoging aan de ALV voor te leggen.

De vaste maandelijkse betaling bestaat nu uit een deel verenigingscontributie, een deel reiskosten en begin van het jaar de verschuldigde bondscontributie.
Verder heeft de commissie overleg gevoerd met de gemeente omtrent de kosten van aanschaf van (een) kunstgrasveld(en).
Gelukkig zijn er ook nog diverse bedrijven bereid gevonden om als shirtsponsor, bordsponsor of adverteerder in ons clubblad de vereniging financieel te ondersteunen. Hun namen vinden jullie terug op de website van WSS onder het kopje “Sponsoren”.
Onze website is iets waarvan het de bedoeling is om deze nog meer in positieve zin inhoudelijk te wijzigen, zodat men nog gemakkelijker de inhoud kan vinden. Het is de bedoeling dat jullie in het komend jaar hier meer over krijgen te horen.

Ledental:
Het aantal leden van onze vereniging is het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. Bij de jeugd zijn er iets meer aanmeldingen als afmeldingen geweest. Bij de senioren hebben we op dit moment net voldoende spelers om vijf ploegen in de running te houden.

Wedstrijdgebeuren:
Het wedstrijdsecretariaat in 2017 was net als in 2016 voor de senioren in handen van Boukje Buhrs en voor de jeugd van Yvonne Drenth. Vanaf deze plaats willen we hen nu al bedanken voor de vele en soms moeilijke werkzaamheden die zij ook dit jaar hebben gedaan. Wat ons als vereniging zorgen baart is de bemensing van onze jeugdploegen, maar wat ons zeer tevreden stelt is nog steeds de meestal dubbele bemensing qua coaching bij de meeste van onze jeugdploegen. We hebben in de zaal inmiddels ook weer een F-pupillen, maar voor deze ploeg zijn de reisafstanden enorm groot. Wat ook een goede zaak is, is dat we ouders en de door wat voor oorzaak niet meer (kunnende) spelende leden en oud leden al is het soms mondjesmaat weer kunnen binden met enkele recreatieve toernooien (helaas neemt ook dit aantal toernooien jaarlijks steeds meer af), deelname in een commissie dan wel chauffeurswerkzaamheden bij onze jeugdploegen.

Nevenactiviteiten:
Bij een actieve club als WSS passen ook de diverse nevenactiviteiten. Het pinksterkamp, de koningsdagactiviteiten, de bevrijdingsloop, de dropping, de spooktocht de zomervossenjacht, de bonte avond+talentenveiling, de toneelavond, de dartavond en de kaartavonden we zouden ze niet meer kunnen missen. Erg jammer is de wat tegenvallende opkomst bij de kaartavonden een probleem waar meer verenigingen mee kampen. De leden van de jeugd- en activiteitencommissie steken hierin veel tijd en energie, waarvoor we ze ook willen bedanken. We hopen ook in de toekomst een beroep op onze vrijwilligers te kunnen blijven doen en zodoende een bruisende en levendige vereniging te blijven.

Namens het bestuur,

Henk Rave

Geef een reactie

© Korfbalvereniging WSS, Oude Pekela  |  contactgegevens  |  info@kvwss.nl  |  log in